« Кярккяйнен Александр Александрович

Кярккяйнен Александр Александрович Белоруссия 1946-47

Кярккяйнен Александр Александрович в Белоруссии (1946-47)

Кярккяйнен Александр Александрович в Белоруссии (1946-47)